Karaoke kjøpes av - Norsk Karaoke - Sunfly CDG 81 - 100

CD+G var det mest brukte formatet før vi fikk karaokespillere med DVD


Dere kan også vinne en karaokespiller - bare legg ut link fra din nett side
send en mail til meg hvor du har lagt ut en linke logo.
Flere nettsteder større muligheter